BAKIM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

  • Aylık bakım sonrası mutlaka bakım raporu tutulmalıdır.
  • Her asansörün bir bakım seyir defteri olmalıdır,
  • Asansör makina dairesinde bulunan bu defterde asansörün teknik özellikleri, hizmete alındığı tarih, halat ve zincirlere ait kalite belgeleri, yapılan değişiklikler, arızalar ve tarihleri yazılmalıdır.

Güven Üretiyoruz.