YÖNETMELİKLERE GÖRE ASANSÖRLERİN KONTROL VE BAKIM HUSUSLARI

  • Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur. ( Asansör işletme ve bakım yönetmeliği madde 14.1 )
  • Bina sorumlusu asansörle ilgili herhangi bir tehlike durumunda bakım sözleşmesini imzaladığı, asansör montajını yapan firmaya veya onun yetkili servisine durumu iletir. söz konusu asansöre servis tarafından müdahale edilene kadar güvenlik önlemlerini alır. ( Asansör işletme ve bakım yönetmeliği madde 14.3 )
  • Asansörlerin periyodik kontrolleri bakanlık tarafından yetkilendirilen ve belediye ile protokol imzalamış A tipi muayene kuruluşlarına en az yılda bir defa yaptırılır. ( Asansör periyodik kontrol yönetmeliği madde 8.1 )
  • Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili belediye ve bina sorumlusuna aittir. ( Asansör periyodik kontrol yönetmeliği madde 8.4 )

Güven Üretiyoruz.