ASANSÖR TESİSLERİNİN MUAYENESİ HAKKINDA


Tesisin güveninirliği kritik parçaların muayenesi ile doğrudan ilgilidir. Muayene, parçaların değiştirilmesi ve ileride olası arızların giderilmesini sağlar ve normal olarak bütün bakım programları süresince uygulanır. EN 2168 Standardında da belirtilen muayeneler asansör tesisine uygulanmalıdır.

GÖZLE VE ELLE YAPILAN MUAYENELERİN ÖNEMLİLERİ ŞUNLARDIR:

  • Halatlarda kopuk tellerin var olup olmadığının kontrolü ve aşınıp aşınmadığına bakılmalıdır.
  • Tahrik kasnağı yivinde aşınma kontrol edilmelidir.
  • Ray pabuçları kontrol edilmelidir.
  • Asansör kablosunun dış muhafazasında çatlak olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.
  • Makine grubunda dişli ve yataklarda aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Yaylı ve hidrolik tamponların çalışıp, çalışmadığı kontrol edilip, ayarlanmalıdır.
  • Somun ve cıvataların gevşeyip gevşemediğine bakılmalıdır.
  • Kat ayarlarının verilen sınırlarda olup olmadığına bakılmalıdır.
  • Kabin kat ayarları ve durak kapı açılmaları kontrol edilmelidir.
  • Frenleme elemanlarından birinin görev yapmaması ile diğer elemanların kabini durdurmadığı fren konstrüksiyonlarında mekanik frenler kontrol edilmelidir.

Muayene genellikle yakın gelecekte hangi elemanların tamir veya bakıma ihtiyaç duyacağını ölçmek için düzenli periyotlarda yapılır. Bu gibi muayeneler asansörün geçici hizmet dışı kalması gibi kısa süreli zararlara yol açabilir. Ancak diğer taraftan bu muayeneler, arıza esnasındaki zaman kayıplarının toplamının kabul edilebilir düzeylere indirir. Asansör kullanıcıları ve bakım elamanları, işçilik ve malzeme tutarları yüksek olduğundan koruyucu bakım tutarlarını minimum düzeyde tutmaya çalışmalıdır.

Güven Üretiyoruz.