ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜ HAKKINDA

Hazırlanan yönetmelik ile periyodik bakım haricinde, yapının bağlı bulunduğu belediyeler veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir kez her asansörün kontrolünün yapılması zorunlu kılınmıştır. Bu hususla ilgili olarak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediye veya valilikler yıllık kontrol için asansörün bakımını yapan firmaya veya dışarıdan bir elektrik ve/veya makina mühendisine yaptırmaları belirtilmiştir. 

Asansörün emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun şekilde çalıştığını, tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verilmelidir. Bu raporun tazmin ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu bina yöneticisi ve bakımı yapan firma müştereken sorumludur. Rapor 3 nüsha hazırlanır, belediyede veya valilikte, bakımcı firmada ve kullanıcıda bulunur.

Asansörlere uygulanan koruyucu bakım, periyodik muayene işlemleriyle asansörlerin sürekli çalışabilirliğini üst düzeyde tutulmasını ve güvenirlilik seviyesinin korunmasını sağlamaktadır. Asansör tesislerinin bakımında asansör yönetmeliğinde belirtilen nitelikte bakım personeli yer almalı ve her asansör tesis için düzenli bir bakım defteri ile bakım raporları tanzim edilmelidir. Asansörlerin güvenilirliğinin sürekli olması ancak periyodik olarak yapılacak koruyucu bakım ile sağlanabilir.

Güven Üretiyoruz.