Kalite Politikamız

Firmamız Toker Asansör kendi sektöründe müşteri memnuniyetine temellendirilmiş kurumsal çizgisinden ödün vermeden, en son teknoloji bilgilerini ve ürünlerini kullanarak hizmet sunmaktadır. Kalite hedeflerinden taviz vermeyen firmamızın, konusuyla ilgili bütün kalite belgeleri CE, ISO 9001:2000 ve TSE-HYB-13015 belgeleri MEYER tarafından belgelendirilmiştir. Firmamızın tüm birimlerinde, üretim ve montajlama aşamaları deneyimli yetkili mühendisler tarafından denetlenerek uygulanmaktadır.

Toker Asansör olarak monte ettiği ve diğer bakımını üstlendiği asansörlerin servis hizmetlerini de başarı ile devam ettirmektedir. Firmamız bünyesinde, tüm binalarda, ihtiyaca göre kurulacak olan 50 kg' dan 2,000 kg' a kadar kapasiteli, 0,20 m/sn' den 1,6 m/sn hıza kadar; insan, yük, hidrolik, panoramik, monşarj, sedye asansörü TSE ve asansör yönetmeliği 95/16/AT direktifi şartlarına uygun olarak imalatı ve montajı yapılmaktadır Toker Asansör müşterisinin istediği koşullarda, mevzuata uygun, her türlü insan, yük, hasta, servis asansörleri ve hidrolik asansörleri kurar. Proje aşamasından, montaj, testler ve ruhsat aşamasına kadar deneyimli kadrosuyla en iyi hizmeti verir. Yeni bir asansörü EN 81/1-2-3 standardına göre üretmekte ve CE işaretini iliştirmekteyiz.

Bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun, korunması,yeniden kazandırılması ve mevcut durumun belirlenip, değerlendirilmesi için gerekli önlemler topluluğu olarak bakım tarif edilir.Asansör tesisleri, insan hayatı ve mal güvenliği bakımından diğer makine sistemlerinden daha yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olmalıdır.Uygulanacak planlı ve sistematik bir bakım yöntemiyle asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç azaltılabilir.

Teknolojisi ne olursa olsun asansörlere, zaman içinde yitirdikleri veya hiç sahip olamadıkları bir takım fonksiyonların kazandırılması, asansör güvenliğinin, konforunun ve verimliliğinin artırılması, veya estetik görünümünün iyileştirilmesi için modernizasyon gerekebilmektedir. Bu doğrultuda öncelikle firmamızın uzman mühendisleri tarafından hazırlanacak tespit raporu ile kullanıcılar bilgilendirilmekte ve sonrasında modernizasyon gerçekleştirilmektedir. Asansörün Avan Ve Tatbikat projeleri, Elektrik-Elektronik ve Makina Mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak müştereken hazırlanır. Projelerin hazırlanmasında Türk Standartları esas alınacaktır Asansör Avan Projelerin Önemi;Bina özelliği ve tipine uygun, gerekleri karşılayacak asansörlerin seçimi,Uygun kuyu yapılarının boyutlandırılması ve asansörlerde olası sorunların en aza indirilmesi, En uygun maliyetli seçimlerin yapılması, Kolon hattı hesapları sonrası güvenli tesisatların oluşturulması ve Sistem tasarımı ile bina özelliğinin örtüşerek hizmet kalitesinin yükselmesidir.